Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010

LEFT LIBERAL SYNTHESIS: Ν.Σεβαστάκης: Στο πεδίο των αξιών αναγκαία η παρέμβαση της Αριστεράς.

LEFT LIBERAL SYNTHESIS: Ν.Σεβαστάκης: Στο πεδίο των αξιών αναγκαία η παρέμβαση της Αριστεράς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: