Σάββατο, 17 Απριλίου 2010

Ian Parker: Λακανική Ψυχανάλυση & Επαναστατικός Μαρξισμός

Ο καπιταλισμός δημιουργεί τις συνθήκες που δίνουν τη δυνατότητα για την ανάπτυξη εκείνων των κινημάτων που θα καταστούν ικανά να τον αντικρούσουν και ίσως να τον αντικαταστήσουν.

Radical Desire: Kojin Karatani, Επανάσταση και επανάληψη (δεύτερο μέρος)

Radical Desire: Kojin Karatani, Επανάσταση και επανάληψη (δεύτερο μέρος)

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΕΚΕΝ .

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΕΚΕΝ .