Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2010

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: Δεν μας φτανουν ολα τα αλλα εχωμεν και αυτους τους Βλαχοποιμένας να Υποκοπανιζουν τους γαλακτοπώλας

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: Δεν μας φτανουν ολα τα αλλα εχωμεν και αυτους τους Βλαχοποιμένας να Υποκοπανιζουν τους γαλακτοπώλας

CYNICAL: Το "Τέρας" Επιστρέφει!

CYNICAL: Το "Τέρας" Επιστρέφει!

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΕΚΕΝ : ΤΕΤΑΡΤΗ 27-1-2010. αιθουσα ΕΔΟΘ .Θεσσαλονικη.Oμιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενμάιερ

Η ΣΠΗΛΙΑ ΤΟΥ ΝΟΣΦΕΡΑΤΟΥ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΕΝΕΚΕΝ : ΤΕΤΑΡΤΗ 27-1-2010. αιθουσα ΕΔΟΘ .Θεσσαλονικη.Oμιλητές: Αλέκος Αλαβάνος, Ανθή Βηδενμάιερ