Τετάρτη, 1 Φεβρουαρίου 2012

Α.Badiou απο τον waltendegewalt

«Η άμεση εξέγερση»—Α.Badiou  Α.Μπαντιού, Διάγραμμα («Θεωρία τού Υποκειμένου»), 18/5/1979
Α.Μπαντιού—Ζενέ:«Το Μπαλκόνι» (Ι) 21/11/2001
Α.Μπαντιού—Ζενέ:«Το Μπαλκόνι» (ΙΙ) 3/12/2001
Α.Μπαντιού—Ρεμπό:«Δημοκρατία», «Πόλεμος» 4/12/2002
Α.Μπαντιού για το «ανοικτό» (I) 23/3/2002
Α.Μπαντιού για το «ανοικτό» (II) 30/3/2002
Α.Μπαντιού, «Το Θαλασσινό Κοιμητήριο» 17/12/2003
Α.Μπαντιού, «Προσανατολισμός στη σκέψη, προσανατολισμός στην ύπαρξη» (Οκτώβρ.2004)
Α.Μπαντιού, «Προσανατολισμός στη σκέψη, προσανατολισμός στην ύπαρξη» 19/10/2005
Α.Μπαντιού, «Προσωρινή Ηθική» 25/10/2006
Παρέμβαση τού Α. Μπαντιού στο πλαίσιο τού Διεθνούς Κολεγίου Φιλοσοφίας αναφορικά με το βιβλίο τού Τζ. Αγκάμπεν: Η Κοινότητα που έρχεται, θεωρία τής εν γένει ενικότητας
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 19/11/2008
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 17/12/2008
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 21/1 & 4/3/2009
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 8/4/2009
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 20/5/2009
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 18/11/2009
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 13/1/2010
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 27/1/2010
Α.Μπαντιού, «Για σήμερα: Πλάτωνας!» 17/2/2010
Α.Μπαντιού — Τι σημαίνει η έκφραση: «να αλλάξουμε τον κόσμο»; (2010-11)
Α.Μπαντιού — Τι σημαίνει η έκφραση: «να αλλάξουμε τον κόσμο»; [Δίκαιο & Δικαιοσύνη] Σεμινάριο 8/12/10 [Κείμενο τού Π.Τεβανιάν]


 Badiou και εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: