Κυριακή, 22 Ιανουαρίου 2012

∞ Α π ε ι ρ 8: Alain Badiou-Δυο σεμινάρια για την παραβολή των κρατουμένων στον Λακάν

∞ Α π ε ι ρ 8: Alain Badiou-Δυο σεμινάρια για την παραβολή των κρατουμένων στον Λακάν

Δεν υπάρχουν σχόλια: