Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2010

Radical Desire: Ντοσιέ: Θρησκεία και Πολιτική: Ludwig Feuerbach, "Προσωρινές Θέσεις για την Μεταρρύθμιση της Φιλοσοφίας" (Θέσεις 48-49)#links

Radical Desire: Ντοσιέ: Θρησκεία και Πολιτική: Ludwig Feuerbach, "Προσωρινές Θέσεις για την Μεταρρύθμιση της Φιλοσοφίας" (Θέσεις 48-49)#links

Δεν υπάρχουν σχόλια: