Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

μία δε κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών: Τι έκανες στην τουρκοκρατία μπαμπά;

μία δε κλίνη κενή φέρεται εστρωμένη των αφανών: Τι έκανες στην τουρκοκρατία μπαμπά;

Δεν υπάρχουν σχόλια: