Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2009

«Το δάκρυ του Εθνάρχη» και άλλαι κίτς ιστορίαι [2]

http://roides.wordpress.com/2009/11/25/25nov09/

Δεν υπάρχουν σχόλια: